Пишете ни

Сондажни услуги в Добрич град

Работа: Сондажни услуги в Добрич град

 • Стани изпълнител на Сондажни услуги в Добрич град.

Сондьорски услуги в Добрич град

 • Сондажи за поливни системи в Добрич град.

Сондажи за термоотопление в Добрич град

 • Сондажи за термопомпи в Добрич град.

Сондажи за отводняване в Добрич град

 • Пилотни и укрепителни сондажи в Добрич град.

Професионални Сондажни услуги в Добрич град

 • Сондажни услуги в цяла България.

Сондажни услуги в цяла България


» Сондажи в Добрич град » Сондажни услуги

 • Сондажни Услуги

Сондажни услуги в Добрич град

Сдружение на сондьори в България

Сдружението е коректив в отношения между Вас - клиентите и бизнес членове ни!

С едно запитване - Получавате няколко оферти!

Сондажни услуги с гарантирано качество и на най-ниски цени в Добрич град, ✅ Сондажни услуги в Добрич град ☏ 0876401501. Сондажни услуги за клиенти намиращи се на или около адрес ул.Сан Стефано №42, Плевен център, Плевен град, п.к.5805.

Откриване на подземна вода

Етап: 1

Договор за проучване

Включване в график за изпълнение

Откриване на точки за сондаж

Проучване с Геофизичен детектор

Проучване до 1 500 метра

Данни за дълбочина до достигане на водоносния слой

Данни за дълбочина до дъното на водоносния пласт

Определя се дълбочината на сондажа

Оглед за специфичност на терена

Определя се вид техника за сондаж

Доклад за извършено проучване

Етап: 2

Включване в график за изпълнение

Договор за сондажна услуга

Изпълнение на сондажна услуга

0876401501

 • Реклама

Къща за гости При Доктора

Уеб портали представящи къщата на Доктора в Дунавската равнина.

WebSite


Local Sparrow ® SEO Software

SE Ranking SEO Software - The Best SEO Tools

Софтуер за изработка на мрежи от динамични уеб портали с цел SEO оптимизация чрез изграждане на хиляди линкове от релевантни по съдържание страници в помощ на бизнес уеб сайтове и онлайн магазини.

WebSite

 • Сондажи
 • Сондиране - Сондажите за вода се извършват с цел въпросната вода да бъде достъпна за използване.

Около 96 на сто от прясната вода в света се намира в подземни водоносни хоризонти. Сондирането за прясна вода трябва да достигне до водопропускливите земни пластове - порите на глинено-песъчливи почви, пясъци, чакъли, напукани скали, карстови образования и други. За задържане на подземните води служат плътни глини, мергели, здрави компактни скали и други подобни, които възпрепятстват пропускането на водата по-надълбоко.

Цени за Сондажни услуги в Добрич град

 • Сондажни Услуги

Хидрогеология

Eкспертите на България Well Drilling разполагат със значителен опит в хидрогеоложките проучвания и изграждане на водовземни съоръжения за нуждите на строителството, промишлени и граждански хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Това позволява да предложим на нашите клиенти решаването на тези проблеми по рационален начин чрез:

 • Изготвяне на проекти за получаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови и съществуващи водоизточници, съгласно изискванията на Закона за водите и Наредба 1;
 • Изграждане на водовземни съоръжения – сондажни тръбни кладенци;
 • Изготвяне на доклади за оценка на експлоатационните ресурси на водовземни съоръжения, съгласно изискванията на Наредба 1;
 • Изготвяне на проекти за оразмеряване на санитарно-охранителни зони съгласно изискванията на Наредба 3.

Сондажни услуги в Добрич град чрез България Well Drilling & bgsondaj.com:

 1. Проектиране на сондажи Добрич град
 2. Определяне дълбочината на водоносен слой Добрич град
 3. Хидрогеоложки проучвания Добрич град
 4. Откриване на подземна вода за сондиране Добрич град
 5. Геофизично проучване за вода с георадар Добрич град
 6. Търсене на подпочвени води Добрич град
 7. Определяне дълбочината на подпочвени води Добрич град
 8. Радиестезично търсене на подземна вода Добрич град
 9. Откриване на вода за сондаж Добрич град
 10. Геофизично откриване на вода Добрич град
 11. Търсене на вода с георадар Добрич град
 12. Откриване на подземна вода Добрич град
 13. Сондажи за вода Добрич град
 14. Сондажи и кладенци за вода Добрич град
 15. Геотермични сондажи Добрич град
 16. Почистване на сондажи Добрич град
 17. Цени за сондаж за вода Добрич град
Сондажни услуги в Добрич град

Резултат в Google:

 • Услуга: Сондажни услуги
 • Район: Добрич град

 • Информация

Специфика на ръчното сондиране

Ръчното сондиране е по-старият и утвърден метод, който човечеството познава от години. Днес наред с механизирането и множеството технически и инженерни знания, ръчният сондаж се прилага в много населени и извън населени места, лишени от вода.

Нека насочим вниманието към спецификата на ръчният сондаж за вода и техническата му част:

Ръчното сондиране на вода се прилага при направа на сондажи с диаметър не повече от 200-250 мм. Дълбочината на подобни сонди достига 60-70 м., а в изключителни случаи до 100 м.

При плитки сондажни пробиви и в мека почва с диаметър до 140 мм и дълбочина до 10 м. се използва земната сонда.

Земната сонда представлява устройство за пробив в почвата, която намира широко приложение при пробиване на песъчливо-глинести почви, сухи пясъци, песъчливо-глинести почви без чакъл, валуни, льос, глина. Тя не е подходяща за чакълесто-конгломератни почви. При работа в суха почва се препоръчва при сондирането да се налее вода.

При недълбоки пробиви с малки диаметри се прилага въртеливо ръчно сондиране. Такова показва добри резултати в меки и зърнести почви с дълбочина до 20 м. На всеки 0,3-0,4 м, пробивният инструмент се изважда, за да се почисти, след което отново се спуска в пробива. За правилно сондиране е необходимо в пробива предварително да се сипва около 1 литър вода.

Видовете ръчно сондиране бива:

 • Ударно ръчно сондиране - прилага се в твърди почви на дълбочина до 30-40 м. При направа на пробив в меки почви с малък диаметър, но на по-голяма дълбочина (до 30 м.) се употребява обикновено лъжичковдна или спираловидна сонда.
 • Лъжичковдна сонда за вода - представлява кух инструмент от стомана с цилиндър с широк прорез по цялата дължина. Долният край на цилиндъра от дясно завършва с извито острие, а в лявата част с хоризонтална изпъкналост. Употребява се в глинести и сухи песъчливи почви, както и при леки и песъчливи глини.
 • Спираловидна сонда - по същността си представлява свредел за дърво. Долният край на сондата има две остриета разположени като опашка на риба. Тази сонда се използва широко при пробиване на плътни глини и песъчливи глини. Спираловидната сонда работи доста бързо. В сравнение с лъжичковидната сонда има недостатък, които се изразява в това, че при изваждане не задържа почвата и я изпуска обратно в пробива.
 • Тази сонда се използва и за разбиване на почвата, преди да се приложат другите две сонди.

При сондаж на вода в твърди почви се изпилват специални сондажни длета, които също се делят на видове.

биене на сонда за вода Добрич град

сондажи Добрич град

сондажи за вода мнения Добрич град

сондажи за поливане Добрич град

сондажни дейности фирми Добрич град

сондажни услуги в Добрич град

сондиране Добрич град

сондиране за вода Добрич град

тръби за сондиране Добрич град

фирма за сондаж на вода Добрич град

фирма извършваща сондажи Добрич град

фирми за сондажи за вода Добрич град

фирми за сондиране за вода Добрич град

видове сонди за вода Добрич град

разрешение за сондаж за вода Добрич град

ръчен сондаж за вода Добрич град