• Клуб на професионалните сондьори

Полево хидрогеоложко проучване за Река Девня 9160

Стъпка 1: Полевото геофизично проучване на подземни води заедно с геоложко проучване са част от всички услуги съдържащи се в трите стъпки до крайната цел - офериране на точна цена за изграждане на водовземно съоръжение за Река Девня 9160 след изготвяне на план, който следва сондажния екип.

PRO Drillers Club до момента (април 2024) разполага със статистика от над 5000 създадени геофизични и геоложки профила на терени в цяла България!
Всички създадени профили сa приложени и управляват от софтуер създаден специално по поръчка на PRO Drillers Club.

Проучване за вода преди изграждане на сондаж за Река Девня 9160


⚠️ Гарантираме вода при сондиране!

България PRO Drillers Club Гарантира вода при сондиране след проучване!
Ако при сондиране не се достигне до вода?
  1. България PRO Drillers Club връща на Клиента заплатената сума за проучване за вода!

  2. България PRO Drillers Club връща на Клиента заплатената сума вписана в договор за изграждане на сондаж за вода ако сондажния екип е изпълнил точно плана, който сме изготвили!

ИНФОРМАЦИЯ:

Подписан договор между клиента ни и сондажен екип трябва да ни бъде изпратен до e-mail: prodrillersclub@gmail.com, веднага след подписването му, но не по-късно от три работни дни преди стартиране на сондирането по договор!


2. План за сондаж

Цена за сондаж


Заявете стъпка 1

Обадете се сега!

Заявете обаждане

Работно време:
Пон - Пет: 09:00 - 19:00
Събота: 10:00 - 17:00
Неделя: 10:00 - 16:00

Хидрогеоложко проучване

Гарантирани сондажни услуга в имот за Река Девня 9160 с адрес Девня център община Девня област Варна, п.к.9160.Услугите по полево геофизично проучване на подземни води и геоложко проучване на терен в стъпка 1 се извършват чрез създаване на геофизичен и геоложки профил/и (разрез/и) от техник чрез геофизична система (разпространено още като: георадар, геофизичен детектор или скенер). Преди старта на създаване на геофизичен и геоложки профил/и (разрез/и) техника оглежда терена, оразмерява го, определя географското му положение и GPS координати. Прилага ги в софтуер за допълнителни настройкии и сравнение със статистически данни от предни проучвания в района на терена, след което се създава план за разположение на хоризонтални линии, по които ще създаде геофизичен и геоложки профил/и (разрез/и).

След приключване на полевите проучвания и маркирания по терен, техника вписва директно в софтуер данни зададени от него в работния план. Те се изпращат до e-mal адрес на клиента като протокол-разписка за извършване на услуга по полево проучване.

Гарантирани сондажни услуга в имот за Река Девня 9160 с адрес Девня център община Девня област Варна, п.к.9160. Гарантирани сондажни услуга в имот за Река Девня 9160 с адрес Девня център община Девня област Варна, п.к.9160.

Какво е ГеоФизичен профил?

Процес по създаване на разрез в дълбочина чрез точкови снимки по хоризонтална линия на терен.

Точковите снимки се създават по хоризонтална линия чрез забиване на пилони със стъпка от 1 метър (най-често), като дълбочината на тези точкови снимки е предварително избрана за настройка на геофизичната система (От О м до: 100 м, 150 м, 300 м и 500 м).

Терена обект на полево проучване трябва да е с разстителност не по-висока от 20/25 см. Не е възможно пилони да се забиват в скали, цимент и други твърди настилки. Терена може да е терасовиден и с пътеки от твърди настилки. По линията на създаване на профили не трябва да има огради и други препятствия, които биха осуетили създаването им.

След направа на последната точкова снимка по хоризонталната линия (дължина на геофизичния профил), геофизичната система показва на екран - графика и цветна карта (обща цветна снимка на създадените точкови снимки).

Геофизичния профил показва изменението на съпротивлението на подпочвата, както в дълбочина, така и странично по дължина. Широчина зависи от геоложката структура на терена.

Гарантирани сондажни услуга в имот за Река Девня 9160 с адрес Девня център община Девня област Варна, п.к.9160. Гарантирани сондажни услуга в имот за Река Девня 9160 с адрес Девня център община Девня област Варна, п.к.9160.

Какво съдържа ГеоФизичния профил?

Гарантирани сондажни услуга в имот за Река Девня 9160 с адрес Девня център община Девня област Варна, п.к.9160.Геофизични профили I и II:

Фигури 1:

Графика, по която се определя точка/и за сондиране.

Графиката показваща в случая една подходяща точка за сондиране избрана от геофизината система според твърдостта на подпочвата на терена, която ще се преодолява при сондиране.

Фигури 2:

Цветна карта с ясно отразен водоносен хоризонт в откритата точка за сондиране показана на графиката (фигура 1).

Червената вертикална линия показва, до каква дълбочина трябва да се сондира.

Информация и изводи:

Гарантирани сондажни услуга в имот за Река Девня 9160 с адрес Девня център община Девня област Варна, п.к.9160.Ще Ви запознаем с два създадени геофизични профила на различни терени в едно и също населено място.

Открита точка за сондиране в случая е 1 (една) и в двата геофизични профила.

Във всеки водоносен слой се съдържа вода така, както и в човешкото тяло (или краставицата), но не навсякъде по терена, и в дълбочина се достигат подземните води с очакване за дълго водочерпане.

По статистика: Затлачването на сондажни кладенци се предизвиква от понижаване на подземните води в дълбочина. В над 95% от тези сондажни кладенци са изградени без извършено предварително хидрогеоложко проучване.

Това се вижда много ясно в откритите точки за сондиране показани на графиките. Забележете, че водоносните хоризонт под тези точки на картите са ясно изразени (погледнете фигурите 2).

Забележете също, че дълбочината на водоносните хоризонти в двете карти на геофизичните профили е различна, а от там и дълбочината на сондиране. За геофизичен профил I в случая е до 46 м, а за геофизичен профил II до 55 м.

В дясно на картата (фигури 2) са разположени цифрови показатели за всеки изразен цветово слой подпочва. Чрез формули с помощта на специализиран софтуер се изчисляват водоносните участъци (слоеве), на база резултатите се определя дълбочинния диапазон, в който трябва да се затръбят филтриращите сондажни тръби.

 • Мнение и оценка:

Kлиенти говорят за България PRO Drillers Club

Г. Стоянов

12/05/2023

Река Девня 9160

Оценка на услуга:

Отлично

Оценка за съотношение цена - качество:

Отлично

Бихте ли ни препоръчали:

Да

Гарантирани сондажни услуга в имот за Река Девня 9160 с адрес Девня център община Девня област Варна, п.к.9160.

Сондажни услуги за Река Девня 9160

Заявете гарантирана сондажна услуга за Река Девня 9160 чрез bgsondaj.com

Изграждане на сондажи и кладенци за вода Река Девня 9160

Сондажни услуги за Река Девня 9160

Професионална услуга по изграждане на сондажи за вода и кладенци за Река Девня 9160


Проучване и Сондажи за вода - Сондажни услуги за Река Девня 9160

 1. Проучване с изграждане на сондаж за вода Река Девня 9160
 2. Откриване дълбочина на водата за сондаж Река Девня 9160
 3. Оценка на находища на минерални води Река Девня 9160
 4. Хидрогеоложки проучвания Река Девня 9160
 5. Скенер за търсене на вода Река Девня 9160
 6. ГеоРадар за вода Река Девня 9160
 7. Търсене на вода с георадар Река Девня 9160
 8. Откриване на подземна вода с георадар Река Девня 9160
 9. Геофизично откриване на вода Река Девня 9160
 10. Проектиране на сондажи за вода Река Девня 9160
 11. Проучване за вода Река Девня 9160
 12. Сондаж за вода Река Девня 9160
 13. Водоснабдителни сондажи Река Девня 9160
 14. Сондажи и кладенци за вода Река Девня 9160
 15. Изграждане на дълбоки сондажни кладенци Река Девня 9160
 16. Сондиране за вода Река Девня 9160
 17. Биене на сонда за вода Река Девня 9160
 18. Кладенец за вода Река Девня 9160
 19. Сондажна фирма Река Девня 9160
 20. Сондьор Река Девня 9160
 21. Проучвателно ядково сондиране Река Девня 9160
 22. Геотермични сондажи Река Девня 9160

България PRO Drillers Club - Клуб на професионалния сондьор

 • 💧 PRO Drillers Club - Инфо Блог

Защо да ни се обадите

Георадар: